Mer om StoVentec eller Knauf Aquapanel

StoVentec och Knauf Aquapanels ventilerade putssystem/fasadsystem

I våra ögon är StoVentec eller Knauf Aquapanel ventilerade putssystem det absolut bästa alternativet om ni vill lägga puts på ert nybyggda hus med trädstomme. StoVentec och Knauf Aquapanel putssystem ventileras och därmed håller sig huset friskt och ger en underhållsfri putsfasad. Det är även ett mycket bra fasadsystem för renovering av gamla hus med träfasad, gammal putsfasad eller om ni vill tilläggsisolera er fastighet.

Ring oss Mejla oss

På de så kallade enstegsfasaderna används detta som en ny fasad; vi river den gamla fasaden, tilläggsisolerar (med till exempel 45mm mineralull mellan liggande träreglar), sätter vindskydd och slutligen monterar vi upp de stående 28x70mm reglarna (se bilderna nedan). Alternativt använder vi stålreglar om du vill ha det istället.

Bildspelet nedan är på ett nybygge och då går det bra att sätta de stående 28x70mm reglarna där husets stomreglar är, sedan tilläggsisolerar vi. Men lägger vi till exempel 45x45mm reglar först på cc 60cm så har vi möjlighet att sätta våra stående 28x70mm reglar precis var vi vill. Det är bra för till exempel förstärkningar med mera. I bildspelet nedan visar vi inte alla moment som vi gör för att säkra fasaden ytterligare, vänligen ring oss så förklarar vi mer om våran hängslen-och-livrem-metod x 2!

Om ni vill läsa mer om StoVentec, kan ni besöka deras webbplats via denna länk.

Puts på StoVentec – Underhållsfri putsfasad

Här ser du bilder från ett projekt där vi försåg elva hus med en underhållsfri putsfasad. Putsen är lagd på det ventilerade fasadsystemet Ventec som är en optimal lösning för såväl renovering som nybyggnation. Ventec är lämplig för många olika sorters ytbehandlingar för olika byggnader. Vill du istället få en cementbaserad skiva som vi lägger putsen på, ordnar vi det.


s
Ring oss Mejla oss