Gör om din fasad

Vi gör om din fasad oavsett underlag

Oavsett om du i dagsläget har en träfasad, putsad fasad eller tegelfasad, så gör vi bästa jobbet för att förnya fasaden på ditt hus. Med en ny putsfasad ser huset nästan nytt ut.

Vi utför ventilerade tvåstegs putsfasader eller puts direkt på stenunderlag såsom Leca, tegel, betong, med mera.

Om du i dagsläget har en enstegstätad putsfasad är det en viktig investering för ditt hus att byta så snart som möjligt till tvåstegsventilerad putsfasad för att undvika omfattande fuktskador.

Ring oss Mejla oss